|  GŁÓWNA  |  O KONFERENCJI  |  TEMATYKA  |  PUBLIKACJA  |  WAŻNE DATY  |  OPŁATY  |  ZGŁOSZENIE  |  ZAKOPANE  | KONTAKT

OFICJALNY PROGRAM KONFERENCJI

 

Politechnika
Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa

Międzynarodowe
Stowarzyszenie Ciągarskie

Polski Oddział
 

 

 

serdecznie zapraszają na

VI Międzynarodową Konferencję Ciągarską

"Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów
ciągnienia i wytwarzania wyrobów metalowych"